REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.helpik24.pl z siedzibą w Łańcucie, zwanego dalej Sklepem, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; posiadającego nr NIP: 8151636042 i nr REGON: 361046732. Zawarto w nim zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

Sklep medyczno-ortopedyczny HELPIK

ul. Paderewskiego 16, 37-100 Łańcut

Tel. 735 575 252, 17 250 96 39

E-mail: kontakt@helpik24.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają:

KLIENT(zwany także jako „kupujący”) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

SKLEP INTERNETOWY (zwany także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.helpik24.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

TOWAR (zwany także jako „produkt”) – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Sklepem Helpik, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep prowadzi sprzedaż wyrobów medycznych włącznie z wyrobami ortopedycznymi.

2. W Sklepie można dokonać zakupu dzięki stronie internetowej sklepu, tj. www.helpik24.pl

3. Przedstawione na stronie Sklepu informacje o Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań zgodnie z art. 71 k.c.; zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania Zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

4. Jeżeli mamy do czynienia z zaproszeniem do składania ofert, procedura zawierania Umów na kupno produktu jest trzy-etapowa:

I. Podanie przez Sklep informacji o Towarze lub usłudze jest traktowane jako zaproszenie do składania ofert kupna.

II. Nabywca składa ofertę kupna przez przesłanie Zamówienia pocztą elektroniczną lub przez interaktywny formularz Zamówienia.

III. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez właściciela sklepu internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Przeglądarka internetowa :

- Google Chrome w wersji 30 i wyższych

- Mozilla Firefox w wersji 34 i wyższych

- MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych

- Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych

- Safari w wersji 4 i wyższych

- Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych

6. Sklep działa przez całą dobę, a Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, będą realizowane w pierwszy dzień pracujący następujący po przerwie w której nastąpiło Zamówienie. W razie kilku Zamówień na ten sam produkt, wykorzystanie zapasów magazynowych zależeć będzie od kolejności zakupu. Pierwsi będą obsługiwani klienci, którzy dokonali zakupu wcześniej.

7. Sklep obejmuje ofertą unię europejską, w takim przypadku transport produktów uzgadniany jest indywidualnie.

8. Ceny w sklepie są cenami brutto, a walutą obowiązującą w sklepie jest polski złoty.

9. Po potwierdzeniu zakupu przez administracje sklepu nie można go anulować.

10. Potwierdzenie zakupu wysyłane będzie na skrzynkę mail lub smsem na podany w zamówieniu numer.

11. Zamówienie zostanie dostarczone pod podany w Zamówieniu adres w ciągu 7 dni roboczych od daty informacji zwrotnej do klienta o potwierdzeniu zakupu.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli Towar będzie dostępny w magazynie lub u dostawców, w innym przypadku Klient będzie informowany o brakach i podejmie decyzje o dalszej przyszłości Zamówienia.

13. W przypadku przedpłaty na konto Klient skorzystać może z platformy płatniczej DotPay lub skierować przelew tradycyjny na następujące dane:

Helpik Dawid Ożóg
ul. Piekarska 3, 37-100 Łańcut

Bank ING - nr 82 1050 1562 1000 0092 0847 3885

14. Sklep wystawia faktury na życzenie Klienta.

15. Do paczki z zamówionym towarem dołączane są papiery gwarancyjne oraz inne załączniki od producenta sprzętu.

16. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i niezrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.

DOSTAWA

Dla Kupujących dostępne są następujące formy dostawy:

I. Dostawa kurierem (po przedpłacie na konto lub przy pobraniu) przesyłka do 30 kg:

Pobranie:

  • do 399 zł - 14,99 zł - Fedex
  • do 399 zł - 13,99 zł - InPost Kurier

Przedpłata:

  • do 399 zł - 12,99 zł - Fedex
  • do 399 zł - 11,99 zł - InPost Kurier

III. Odbiór w Paczkomacie Inpost:

Płatność przy odbiorze - 14,99 zł

Przedpłata - 12,99 zł

III. Koszt wysyłki przedmiotów wielkogabarytowych oraz wysyłek za granicę ustalny jest indywidualnie.
Dla zakupów powyżej 399 zł przesyłka kurierska po przedpłacie na terenie Polski jest darmowa !!!*


* Darmowa wysyłka dotyczy dostaw kurierem, dostawa produktów dużo gabarytowych wyceniana jest indywidualnie !!!CENNIK – Global Express

Kraje pozaeuropejskie

Waga towaru

Cena podstawowa zawierająca 23% podatku VAT

do 500 g

41,00 zł

do 1000 g

48,00 zł

do 1500 g

55,00 zł

do 2000 g

62,00 złKraje europejskie (łącznie z Turcją)

Waga towaru

Cena podstawowa zawierająca 23% podatku VAT

do 500 g

36,00 zł

do 1000 g

43,00 zł

do 1500 g

50,00 zł

do 2000 g

57,00 zł


CZAS DOSTAWY

1. Jeśli towar jest dostępny na magazynie, a zamówienie zostało złożone i potwierdzone do godziny 14, zostanie wysłane tego samego dnia.

2. Jeśli towar jest niedostępny na magazynie, pracownik sklepu skontaktuje się z klientem w ciągu maksymalnie 48 godzin w celu ustalenia szczegółów realizacji.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep Helpik o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@helpik24.pl)

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar prosimy odesłać na adres Sklep Medyczny Helpik Dawid Ożóg ul. Ignacego Paderewskiego 16 37- 100 Łańcut, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

REKLAMACJE

1. Sklep Medyczny Helpik jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@helpik24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Sklep Medyczny Helpik nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

1. Sklep Medyczny Helpik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Helpik o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep medyczny Helpik Dawid Ożóg ul. Ignacego Paderewskiego 16 37-100 Łańcut, mailowo pod adres kontakt@helpik24.pl, lub telefonicznie pod numer 735 575 252.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep medyczny Helpik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ

Prawo do ochrony i bezpieczeństwa danych jest dla nas istotną kwestią. Poniżej zamieszczono wytyczne, według których postępuje nasz sklep, aby chronić Państwa dane osobowe.

1. Sklep medyczno-ortopedyczny HELPIK szanuje Państwa prywatność. Na potrzeby naszej firmy będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe jedynie w ściśle określonym celu. W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z naszą firmą w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub podzielenia się obawami związanymi z niniejszą polityką ochrony danych. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności.

2. Państwa dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub numer telefonu) nie zostaną przekazane lub sprzedane żadnej instytucji zewnętrznej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych lub do oferowania swoich usług bez Państwa zgody.

3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sklep Helpik przysługuje Państwu prawo do kontroli tego przetwarzania, a zwłaszcza prawo do:

- uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy dane są przetwarzane w zbiorze i czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy

- uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych

- uzyskania informacji, od kiedy dane są przetwarzane oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych

- uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej

- uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane

- żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

- wniesienia pisemnego przesłanego pocztą, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację w przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane

- przetwarzanie danych nie narusza Państwa praw i wolności - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych w sytuacjach, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane.