REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.helpik24.pl z siedzibą w Łańcucie, zwanego dalej Sklepem, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; posiadającego nr NIP: 8151636042 i nr REGON: 361046732. Zawarto w nim zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

Sklep medyczno-ortopedyczny HELPIK

ul. Paderewskiego 16, 37-100 Łańcut

Tel. 735 575 252, 17 250 96 39

E-mail: kontakt@helpik24.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają:

KLIENT(zwany także jako „kupujący”) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

SKLEP INTERNETOWY (zwany także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.helpik24.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

TOWAR (zwany także jako „produkt”) – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Sklepem Helpik, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep prowadzi sprzedaż wyrobów medycznych włącznie z wyrobami ortopedycznymi.

2. W Sklepie można dokonać zakupu dzięki stronie internetowej sklepu, tj. www.helpik24.pl

3. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z nami. Informujemy również, że prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Jeżeli mamy do czynienia z zaproszeniem do składania ofert, procedura zawierania Umów na kupno produktu jest trzy-etapowa:

I. Podanie przez Sklep informacji o Towarze lub usłudze jest traktowane jako zaproszenie do składania ofert kupna.

II. Nabywca składa ofertę kupna przez przesłanie Zamówienia pocztą elektroniczną lub przez interaktywny formularz Zamówienia.

III. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez właściciela sklepu internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Przeglądarka internetowa :

- Google Chrome w wersji 30 i wyższych

- Mozilla Firefox w wersji 34 i wyższych

- MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych

- Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych

- Safari w wersji 4 i wyższych

- Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych

6. Sklep działa przez całą dobę, a Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, będą realizowane w pierwszy dzień pracujący następujący po przerwie w której nastąpiło Zamówienie. W razie kilku Zamówień na ten sam produkt, wykorzystanie zapasów magazynowych zależeć będzie od kolejności zakupu. Pierwsi będą obsługiwani klienci, którzy dokonali zakupu wcześniej.

7. Sklep obejmuje ofertą unię europejską, w takim przypadku transport produktów uzgadniany jest indywidualnie.

8. Ceny w sklepie są cenami brutto, a walutą obowiązującą w sklepie jest polski złoty.

9. Po potwierdzeniu zakupu przez administracje sklepu nie można go anulować.

10. Potwierdzenie zakupu wysyłane będzie na skrzynkę mail lub smsem na podany w zamówieniu numer.

11. Zamówienie zostanie dostarczone pod podany w Zamówieniu adres w ciągu 7 dni roboczych od daty informacji zwrotnej do klienta o potwierdzeniu zakupu.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli Towar będzie dostępny w magazynie lub u dostawców, w innym przypadku Klient będzie informowany o brakach i podejmie decyzje o dalszej przyszłości Zamówienia.

13. W przypadku przedpłaty na konto Klient skorzystać może z platformy płatniczej DotPay lub skierować przelew tradycyjny na następujące dane:

Helpik Dawid Ożóg
ul. Piekarska 3, 37-100 Łańcut

Bank ING - nr 82 1050 1562 1000 0092 0847 3885

14. Sklep wystawia faktury na życzenie Klienta.

15. Do paczki z zamówionym towarem dołączane są papiery gwarancyjne oraz inne załączniki od producenta sprzętu.

16. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i niezrealizowania zamówienia.

DOSTAWA

Dla Kupujących dostępne są następujące formy dostawy:

I. Dostawa kurierem (po przedpłacie na konto lub przy pobraniu) przesyłka do 30 kg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Pobranie:

  • do 499 zł - 19,90 zł - Kurier DPD

Przedpłata:

  • do 399 zł - 14,90 zł - Kurier DPD

II. Odbiór w Paczkomacie 24/7

Płatność przy odbiorze - 19,90 zł

Przedpłata - 12,90 zł

III. Dostawa Pocztex Kurier 48

Płatność przy odbiorze - 10,90 zł

Przedpłata - 9,90 zł

IV. Poczta Polska - odbiór w punkcie

Przedpłata - 8,50 zł


V. Koszt wysyłki przedmiotów wielkogabarytowych oraz wysyłek za granicznych ustalny jest indywidualnie. W przypadku, gdy zamówione produkty mają zostać dostarczone klientowi poza granice Rzeczypospolitej Polskej - prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny z pracownikami firmy, w celu ustalenia kosztów wysyłki.

VI. Jeżeli nie mamy na stanie magazynowym dostawa wydłużona do 5 dni roboczych.


Dla zakupów powyżej 399 zł przesyłka kurierska po przedpłacie na terenie Polski jest darmowa !!!*


* Darmowa wysyłka dotyczy dostaw kurierem, dostawa produktów dużo gabarytowych wyceniana jest indywidualnie !!!

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep Helpik o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@helpik24.pl)

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar prosimy odesłać na adres Sklep Medyczny Helpik Dawid Ożóg ul. Ignacego Paderewskiego 16 37- 100 Łańcut, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

REKLAMACJE

1. Sklep Medyczny Helpik jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczta@helpik24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Sklep Medyczny Helpik nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4. Formularz zwrotów i reklamacji postępny pod adresem KLIKNIJ TUTAJ.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

1. Sklep Medyczny Helpik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Helpik o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep medyczny Helpik Dawid Ożóg ul. Ignacego Paderewskiego 16 37-100 Łańcut, mailowo pod adres poczta@helpik24.pl, lub telefonicznie pod numer 735 575 252.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep medyczny Helpik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ

Prawo do ochrony i bezpieczeństwa danych jest dla nas istotną kwestią. Poniżej zamieszczono wytyczne, według których postępuje nasz sklep, aby chronić Państwa dane osobowe.

1. Sklep medyczno-ortopedyczny HELPIK szanuje Państwa prywatność. Na potrzeby naszej firmy będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe jedynie w ściśle określonym celu. W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z naszą firmą w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub podzielenia się obawami związanymi z niniejszą polityką ochrony danych. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności.

2. Państwa dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub numer telefonu) nie zostaną przekazane lub sprzedane żadnej instytucji zewnętrznej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych lub do oferowania swoich usług bez Państwa zgody.

3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sklep Helpik przysługuje Państwu prawo do kontroli tego przetwarzania, a zwłaszcza prawo do:

- uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy dane są przetwarzane w zbiorze i czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy

- uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych

- uzyskania informacji, od kiedy dane są przetwarzane oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych

- uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej

- uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane

- żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

- wniesienia pisemnego przesłanego pocztą, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację w przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane

- przetwarzanie danych nie narusza Państwa praw i wolności - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych w sytuacjach, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane.